Energimätning flerbostadshus, Malmö

Nu utför vi energimätning i ett flerbostadshus för att se om det finns möjlighet att installera laddboxar med befintlig huvudsäkring. Detta görs för att undgå oförutsedda kostnader så som säkringshöjning eller byte av servicekabel in i fastigheten efter att laddboxarna installerats.

Vill ni se var ni kan spara pengar i er fastighet på onödiga avgifter? Bjud in oss så berättar vi mer!