Laddbox Zaptec med personskyddsautomat, Höllviken

Idag installerade vi en Zaptec Go laddbox i Höllviken och kompletterade denna med en personskyddsautomat i elcentralen.
Vid installation av laddbox för elfordon krävs rätt skydd. Till denna laddboxinstallation behövs en jordfelsbrytare typ A för att uppfylla aktuella föreskrifter.