Energimätning av huvudsäkringar, Svedala

I en veckas tid har vi mätt den totala belastningen på en gammal fastighet i Svedala. Vi moderniserar fastigheten genom att installera ny teknik och energisparande produkter. Syftet med att mäta är att hitta högsta belastningen och undersöka möjligheten att sänka huvudsäkringarna, vilket i sin tur skulle leda till minskade abonnemangskostnader för kunden.