PhaseBox laddbox, Malmö

När vi installerar en laddbox från PhaseBox, kan du alltid känna dig trygg tack vare den extra skyddsnivån som tillhandahålls av en extern elektromekanisk jordfelsbrytare av typ B. Denna normkomponent gör så att både jordfel och DC-läckage hanteras på ett säkert sätt.

Överbelastning eluttag & installation av laddbox, Genarp

Här har kunden laddat sin elbil i ett vanligt eluttag, och det går tydligt att se vad som sker när detta görs för ofta. Laddaren som följer med bilen ska likställas med ett reservhjul, då den endast ska användas i nödfall då våra vägguttag inte är gjorda för att klara den höga och långvariga belastningen…

Energimätning flerbostadshus, Malmö

Nu utför vi energimätning i ett flerbostadshus för att se om det finns möjlighet att installera laddboxar med befintlig huvudsäkring. Detta görs för att undgå oförutsedda kostnader så som säkringshöjning eller byte av servicekabel in i fastigheten efter att laddboxarna installerats. Vill ni se var ni kan spara pengar i er fastighet på onödiga avgifter?…

Laddbox, Smygehamn

Ännu en laddbox monterad till en kund i Smygehamn. Självklart med lastbalansering. Easee Equalizer är en produkt som ansluts till elmätare med HAN portsanslutning och automatiskt balanserar den totala energinivån mellan laddboxen och hemmet. Vilket gör att kunden kan ladda smartare, säkrare och snabbare beroende på hemmets totala kapacitet.